Szakácsi

Szakácsi ligt centraal in de Cserehát, in Noordoost-Hongarije. Het is de regio met het hoogste percentage Roma, ook in Szakácsi. En dat betekent een hoge werkloosheid, tienerzwangerschappen, vrouwenhandel, slecht onderwijs, ongezonde voeding (inclusief roken en bovenmatig alcoholgebruik) en een lagere levensverwachting. Er is wat werk in bosbouw en fruitpluk. De dorpsschool in het naburige Lak heeft nauwelijks ambitie. Er is weinig perspectief.

Voorheen zorgden mijnbouw, (zware) industrie en (collectieve) landbouw voor werkgelegenheid. Nieuwe investeringen blijven achterwege vanwege het ontbreken van vertrouwen in voldoende rendement op investeringen. De samenstelling van de bevolking is daar debet aan. Szakácsi staat daarmee model voor barre armoede in Europa, te vergelijken met die in Afrika.

Maar de Cserehát heeft ook toeristische kwaliteiten, te vergelijken met die van de Dordogne of Toscane. Het klimaat is zonnig. Het landschap is heuvelachtig, landbouwgebieden en bos. Zonnebloemen. Het is een vruchtbaar gebied met veel fruitbomen en paddestoelen. Mensen wonen verspreid in kleine dorpjes met zo’n 150-500 inwoners.
En de tijd heeft er stil gestaan: er zijn twee schaapskudden in het dorp en even verderop wordt zelfs een kudde runderen geweid. En de lucht is er schoon, de nachtelijke hemel bezaaid met sterren en het is er stil. Op de vele, vele vogelsoorten na dan. 

iLoveSzakacsi wil samen met lokale initiatieven het verschil maken. In het dorp is al een kleinschalig toeristisch project actief, waar al jarenlang toeristen uit de hele wereld hun vakantie met veel plezier doorbrengen. En het is juist toerisme, dat werk biedt aan de laag-geschoolde mensen in het dorp. En dan vooral aan vrouwen: net als in Afrika betekent werkgelegenheid voor vrouwen bij uitstek dat het inkomen ten goede komt aan de gezinnen. iLoveSzakácsi wil door het financieren van projecten op het gebied van gezondheidszorg en educatie een katalysator zijn bij het realiseren van een duurzaam perspectief voor de Roma-gemeenschap in de Cserehát.

Liefdadigheid geeft misschien op de korte termijn wat lucht, maar zorgt niet voor structurele oplossingen. Wat wel perspectief biedt is werkgelegenheid. Werkgelegenheid geeft de kans om verder te denken dan de dag van morgen. Dan lonkt ook ambitie voor een goede schoolopleiding van je kinderen. Betere educatie is een voorwaarde voor gezonder eten, betere toegang tot de gezondheidszorg en een hogere levensverwachting.