Beleidsvoornemens

Beleidsvoornemens 2019

Het bestuur is in 2018 uitgebreid met András Müller. De verwachting is dat dit Hongaarse bestuurslid beter in staat is sleutelfiguren aan te trekken die belangrijk zijn voor het welslagen van projecten. 

De Cserehát is een zeer arme regio. De armoede is er te vergelijken met die in Afrika: hoge werkloosheid, een slechte gezondheidssituatie, tienerzwangerschappen, mensenhandel, belabberde schoolvoorzieningen, een lage levensverwachting en geen perspectief. De keuze voor Szakácsi als uitgangspunt voor de activiteiten van de stichting is erop gebaseerd dat samen opgetrokken kan worden met lokale ondernemers die ook een duurzaam perspectief voor ogen staat.

in dit jaar zal serieus werk gemaakt worden van het verkrijgen van subsidies en andere vormen van financiering van projecten, bijvoorbeeld via het netwerk van Girls Not Brides. 

De focus bij projecten zal vooral zijn gericht op het voorkomen van tienerzwangerschappen en gezonde voeding (gezondheidseducatie). Hierover zijn al contacten gelegd met belangrijke stakeholders.

Daarnaast zal contact gelegd worden met de school in Lak om te zien wat er mogelijk is op het gebied van onderwijs (muziekonderwijs, Engelse taal).

Verder zal assistentie worden verleend bij de financiering van investeringen die tot schaalvergroting van het Szakácsi project moeten leiden. Voor die uitbreiding zijn Europese subsidies en leningen van de Hongaarse overheid beschikbaar. 

Verwacht wordt dat in het najaar meer zicht zal zijn op beschikbare middelen om meer concrete invulling te geven aan onze beleidsvoornemens.