Beleidsvoornemens

Beleidsvoornemens 2017

Het bestuur zal in 2017 worden uitgebreid met mensen met verschillende expertise, met name op het gebied van gezondheidszorg, educatie en financiën.

De Cserehát is een zeer arme regio. De armoede is er te vergelijken met die in Afrika: hoge werkloosheid, een slechte gezondheidssituatie, tienerzwangerschappen, mensenhandel, belabberde schoolvoorzieningen, een lage levensverwachting en geen perspectief. De keuze voor Szakácsi als uitgangspunt voor de activiteiten van de stichting is erop gebaseerd dat samen opgetrokken kan worden met lokale ondernemers die ook een duurzaam perspectief voor ogen staat.

In mei zal worden gestart met crowdfunding: via social media, maar ook via het eigen netwerk van de bestuurders. 

De focus bij projecten zal vooral zijn gericht op het voorkomen van tienerzwangerschappen en gezonde voeding (gezondheidseducatie). Hierover zijn al contacten gelegd met belangrijke stakeholders.

Daarnaast zal contact gelegd worden met de school in Lak om te zien wat er mogelijk is op het gebied van onderwijs (muziekonderwijs, Engelse taal).

Verder zal assistentie worden verleend bij de financiering van investeringen die tot schaalvergroting van het Szakácsi project moeten leiden. Voor die uitbreiding zijn Europese subsidies en leningen van de Hongaarse overheid beschikbaar. 

Verwacht wordt dat in het najaar meer zicht zal zijn op beschikbare middelen om meer concrete invulling te geven aan onze beleidsvoornemens.