Belastingvoordeel

In Nederland kunt je je donatie aftrekken van je aangifte voor de inkomstenbelasting.
De Belasting maakt onderscheid tussen 2 soorten giften: een gewone gift en een periodieke gift die voor minimaal 5 jaar wordt toegezegd.
Hier in het kort de regels:

Een gewone gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als :

 • de gift minimaal €60 is
 • of minimaal 1% van je drempelinkomen is (dus meer dan €60)
 • en maximaal 10% van je drempelinkomen is
  drempelinkomen is de optelsom van alle inkomsten minus de aftrekposten van box 1, 2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.
 • het  RSIN nummer van de instelling bij de betaling wordt vermeld

Een periodieke gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als:

 • er minimaal 5 jaar jaarlijks hetzelfde bedrag wordt gedoneerd aan dezelfde instelling
 • deze verplichting  schriftelijk wordt vastgelegd met een formulier van  de Belastingdienst
  Dit formulier is hieronder te downloaden als PDF.
 • het  RSIN nummer van de instelling bij de betaling wordt vermeld

Een periodieke gift is niet gebonden aan een minimaal of maximaal bedrag.
Wil je een periodieke gift doen, download dan het formulier, vul je gegevens in, onderteken het en stuur het op naar het secretariaat.
Je krijgt het dan ondertekend en ingevuld terug.
In het formulier kun je aangeven dat de verplichting vervalt als je inkomen te laag wordt en ook als je komt te overlijden.

Wil je een en ander nalezen op de belastingdienst dan is hier de link

overeenkomst_ period_gift_in_geld_ib0802z2fol