About

De Stichting iLoveSzakácsi heeft tot doel bij te dragen aan het realiseren van werkgelegenheidsprojecten ten behoeve van de Roma-bevolking in Hongarije. In het verlengde daarvan kunnen relevante projecten op het gebied van educatie, gezondheidszorg en kunst en cultuur mogelijk worden gemaakt.

De Stichting iLoveSzakácsi is opgericht op 8 december 2016. Het eerste boekjaar loopt van die datum tot 31 december 2017. De jaarstukken treft u hier aan.

Contact:
Stichting iLoveSzakácsi
Hoogvensestraat 131
5017 CCTilburg
iloveszakacsi@gmail.com
www.iloveszakacsi.com

KvK    6744 3834
RSIN    8569 94030

Erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Daarmee zijn donaties aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Zomer 2017 is iLoveSzakácsi lid geworden van Girls not Brides